Makan Harta Yang Bukan Haknya

Sharing is caring!


Harta pusaka adalah harta yang ditinggalkan oleh ibu bapa kepada anak anak setelah kematian mereka atau salah seorang daripada mereka Jika pembahagian harta pusaka tidak diberi secara adil atau orang yang sepatutnya berhak atas harta terseb…

Leave a Comment