Sistem Pemarkahan Gred UPSR, PT3 Dan SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) 2018 Terkini.

Sijil Pelajaran Malaysia atau SPM ialah peperiksaan yang dibuatkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Usia purata pelajar semasa mengambil SPM ini ialah 17 tahun, iaitu semasa di Tingkatan 5. Ia merupakan ujian terakhir pendidikan menengah atas.

Sistem Pemarkahan Gred UPSR, PT3 Dan SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) 2018 Terkini.
Sistem Pemarkahan Gred UPSR, PT3 Dan SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) 2018 Terkini.

Read more »

loading...

Add Comment