Beza Pertanian Tradisi Dan Pertanian Konservasi

Sharing is caring!


Antara perbezaan ketara amalan Pertanian Tradisi vs amalan Pertanian Konservasi 1 Masa Tradisi lebih masa diperlukan untuk satu kitaran penanaman dari penyediaan tanah kepada penuaian Konservasi penjimatan masa kerana ada proses yang ditiad…

Leave a Comment