Umt Hasilkan Bahan Bakar Daripada Sisa Buangan

Sharing is caring!


Bumi yang hijau kian diambang pelbagai risiko sekiranya tiada usaha untuk mengawal pembuangan sisa dan pelepasan gas yang berbahaya Justeru Universiti Malaysia Terengganu mengambil tanggungjawab itu dengan menghasilkan alat penukaran sisa p…

Leave a Comment