Singa Todak Di Temasek

Sharing is caring!


Hujan Emas ini datangnya daripada pepatah Hujan emas di negeri orang hujan batu di negeri sendiri Jelaslah ruangan ini bertumpu pada hal luar negeri baik lama mahupun terkini yang ada implikasi kepada kita Singapura kini lebih dikenali deng…

Leave a Comment