Body Dysmorphic Disorder

Sharing is caring!


Nilai Diri Anda Dapatkan Rawatan Body Dismorphic Disorder ialah satu keadaan di mana seseorang mempunyai anggapan yang kuat bahawa terdapat kecacatan atau kekurangan pada tubuh badan tetapi tidak dianggap begitu oleh orang lain Adakah ia bo…

Leave a Comment

shares