Coronavirus Malaysia Tiada Rancangan Sekat Pelancong China

Sharing is caring!


Russia dan Filipina mengambil langkah drastik menyekat dan menghantar pulang pelancong dari China Manakala Malaysia dengan bijaksananya masih tidak menyekat dan tiada rancangan langsung untuk menyekat Berikut ialah langkah menghadapi penyak…

Leave a Comment