Ketengahkan Lebih Banyak Sektor Pelancongan Pengalaman

Sharing is caring!


KUALA LUMPUR 23 FEB Pemain industri pelancongan perlu mengetengahkan produk berasaskan pelancongan pengalaman atau experiential tourism kerana mampu menarik kemasukan pelancong berkualiti sekali gus menjana pendapatan lumayan jangka panjang…

Leave a Comment