Bubar Parlimen Adalah Pilihan Akhir Bagi Pemimpin Yang Allah Bagi Kehebatan 9778

Sharing is caring!


Bila membuat keputusan yang selari dengan Perlembagaan Persekutuan Itulah Tun Dr Mahathir Bubar Parlimen boleh ditangguhkan sehingga titik akhir atau menjadi pilihan akhir Utamakan kesetabilan keselamatan ekonomi dan kemesraan rakyat Malays…

Leave a Comment