Pengurangan Kadar Caruman Berkanun Syer Pekerja Peratus

Sharing is caring!


Merujuk kepada Pakej Rangsangan Ekonomi 2020 yang diumumkan oleh Kerajaan pada 27 Februari 2020 berkaitan kadar caruman berkanun syer pekerja baharu Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dengan ini menjelaskan bahawa kadar caruman berkanun syer pe…

Leave a Comment