Ejaan Yang Mengelirukan

Sharing is caring!


Ejaan bagi perkataan perkataan yang digunakan dalam pertuturan ataupun penulisan Berikut merupakan perkataan yang biasa kita temui 1 resepi resipi 2 menyakinkan meyakinkan 3 istirehat istirahat 4 kadang kala kadangkala 5 sambilewa sambalewa…

Leave a Comment