L A Z I M I


Sedangkan cantik itu subjektifTapi pasaran menetapkan kesamaan Sedangkan pelangi tujuh warnanyaTapi putih tetaplah teratas Sedangkan kini 7 billion bernyawaTapi dikira hanya yang cerah Sang guru berlelah membetulkanSang murid mengikut keram…